Connect with us

Hi, what are you looking for?

Sastra

  Mengetahui diri, Mengenal hidup dan kehidupan, Mengenal hubungan dari akal, hati, ucapan dan tindakan..     Mengenali alam semesta dari dalam diri, Ibarat...

Sastra

PUPUH I ASMARANDANA — 01 — Karya penget genya nulis, supadya dadya tututunan, mring weka kadang wargane, tuwin antuka kang rahmat, timbang nganggur klekaran,...

Sastra

Isi piwulang para sepuh ing jaman kina, ingkang taksih mempan lan migunani tumrap bebrayan Indonesia ing jaman samangke. Kawewahan cakepan sindenan mawi wangsalan jinarwa...

Sastra

PUPUH I ASMARANDANA //Kasmaran panganggitgending / Basa Sunda lumayanan / Kasar sakalangkung awon / Kirang tindak tatakrama /Ngarang kirang panalar / Ngan bawining tina...

Sastra

JANGKA RANGGAWARSITAN .I. JAKA LODANG, II. KALATIDA, III. SABDA TAMA, IV. SABDA JATI, V. KALITIDA PININGIT, VI. WEDATAMA PININGIT.   Ingkang ngimpun lan nyukani...

Sastra

PUPUH I DHANDHANGGULA Nihan doning ulun manulad Sri, ring sarkara mamrih memardawa, tyas wigena panjutane, juwet silarjeng tuwuh, wahananing kahanan jati, sujana paramaria, witaning...

Sastra

Ing sakonduripun sanget kaduwunging penggalih tuwan Eseman ingkang maru, bupati kang jumurung rembag kang lenggah wadana ngantos wonten ingkang pejahipun kalawe. Saking aturipun bupati...

Sastra

Babad Crita Lesan Babad Alas Nangka Dhoyong ; Dumadine Kutha ‘Wonosari’   Wiwitaning carita ing wewengkon Sumingkar (saikine wilayah Sambi Pitu, Gunungkidul). Sumingkar iki...

Translate »