Connect with us

Hi, what are you looking for?

Gaib & Spiritual

Ngelmu Kyaine Petruk

Kuncung ireng pancal putih,

Swarga durung weruh, Neraka durung wanuh,

Mung donya sing aku weruh,

Uripku aja nganti duwe mungsuh.

Ribang bumi ribang nyawa,

Ana beja ana cilaka, Ana urip ana mati

Precil mijet wohing ranti,

Seneng mesti susah, Susah mesti seneng,

Aja seneng nek duwe, Aja susah nek ora duwe,

Senenge saklentheng susahe sarendheng,

Susah jebule seneng, Seneng jebule susah,

Sugih durung karuan seneng, Ora duwe durung karuan susah,

Susah seneng ora bisa disawang, Bisane mung dirasakake dhewe,

Kapiran kapirun sapi ora nuntun,

Urip aja mung nenuwun,

Yen sapimu masuk angin tambanana,

Jamune ulekan lombok, Bawang uyah lan kecap,

Wetenge wedhakana parutan jahe,

Urip kudu nyambut gawe,

Pipi ngempong bokong,

Iki dhapur sampurnaning wong,

Yen ngelak ngombea, Yen ngelih mangana,

Yen kesel ngasoa, Yen ngantuk turua,

Pipi padha pipi, Bokong padha bokong,

Pipi dudu bokong,

Onde-onde jemblem bakwan,

Urip iku pindha wong njajan,

Kabeh ora bisa dipangan,

Miliha sing bisa kepangan,

Mula elinga dhandhanggulane jajan,

Pipis kopyor sanggupira lunga ngaji,

Le ngaji nyang be jadah,

Gedang goreng iku rewange,

Kepethuk si alu-alu,

Nunggang dangglem nyengkelit lopis,

Utusane tuwan jenang,

Arso mbedhah ing mendhut,

Rame nggennya bandayudha,

Silih ungkih tan ana ngalah sawiji,

Patinira kecucuran,

Ki Daruna Ni Daruni,

Wis ya, aku bali menyang Giri,

Aku iki Kyai Petruk ratuning Merapi,

Ratu sing makaryo dadi petani.

powered by : Sindhunata.

(By Franky Rudiyanto Tanojo, Winta Adhitia Guspara)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You May Also Like

Religi

Pada suatu kesempatan lalu , saya di perkenankan untuk singgah di Trenggalek . Memang di bulan februari kemarin, saya dapat kesempatan untuk berlibur 3...

Sastra

PUPUH I ASMARANDANA //Kasmaran panganggitgending / Basa Sunda lumayanan / Kasar sakalangkung awon / Kirang tindak tatakrama /Ngarang kirang panalar / Ngan bawining tina...

Gaib & Spiritual

Ketika dihadapkan pada tantangan jaman, bahwa orang yang belajar ilmu ghaib tidak lagi punya waktu lama untuk prosesi, juga tidak sanggup lagi melakukan dzikir,...

Sastra

JANGKA RANGGAWARSITAN .I. JAKA LODANG, II. KALATIDA, III. SABDA TAMA, IV. SABDA JATI, V. KALITIDA PININGIT, VI. WEDATAMA PININGIT.   Ingkang ngimpun lan nyukani...

Translate »